Big Data: Resurs društva ili elita – izveštaj

Čiji su veliki podaci i kako mogu da se upotrebe za dobrobit društva? Mihajlo Popesku, Mirko Savić, Ljubiša Bojić i Jelisaveta Petrović pokušali su da odgovore na ova pitanja tokom panela Big data: resurs društva ili elita (ENG) u organizaciji Laboratorije za digitalnu sociometriju IFDT-a 20. decembra u ICT Hub-u. Pogledajte uključenje televizije N1 pre početka panela kao i snimak celokupne diskusije u nastavku, zajedno sa fotografijama i listom tema o kojima se govorilo.

Narednih nedelja objavljivaćemo osvrte učesnika panela. Uz najlepše žellje za predstojeće praznike pozivamo i vas da se uključite. Šaljite nam komentare na ovu temu a mi ćemo ih objaviti u posebnom tekstu.

Teme panela

  • Pojam big data (veliki ili masovni podaci, kako se najčešće prevodi) jedan je od zvučnih danas. Ipak, često se upotrebljava u nedovoljno preciznom značenju, nekad čak i pogrešno. Kako biste vi odredili ovaj pojam, šta su veliki podaci? Da li vidite razliku između big data i big social data?

  • Veliki podaci se nekad nazivaju naftom novog doba, svetim gralom Četvrte industrijske revolucije. Kakvo je vaše viđenje ove tvrdnje? U svetlu big data, ko su elite? Kakav je kapitalizam zasnovan na podacima (big dana capitalism)?

  • Koje su potencijalne koristi od upotrebe big data za društvo i da kakvu ulogu igra aspekat multidisciplinarnosti (povezivanje računarskih i društvenih nauka), tj. da li je jednostavno udružiti se oko zajedničkih ciljeva? Kakva je u tom procesu uloga data scientist-a?

  • Koji su etički izazovi korišćenja big data? Koji su potencijali zloupotrebe koje vidite?

  • Zašto su skandali oko podataka postali centralna tema medija? Da li je medijska panika opravdana? Na kome je odgovornost oko takvih propusta? Da li su zakoni o zaštiti podataka dorasli izazovima savremenog doba?

  • Kako vidite budućnost primene big data u društvenim naukama? Koja uzbudljiva istraživanja se mogu sprovesti i kako ona mogu da budu korisna? Kakva je uloga društvenih naučnika u čitavom procesu, da li ćemo morati da se menjamo, s obzirom na to da mnogi zagovornici upotrebe BD tvrde da društvena teorija i istraživanja kakva su se do sada postojala u društvenim naukama, više nisu potrebna s obzirom na mogućnosti koje pruža korišćenje BD?