Čiji su veliki podaci i kako mogu da se upotrebe za dobrobit društva? Mihajlo Popesku, Mirko Savić, Ljubiša Bojić i […]