DigiLab radionica: Najnoviji trendovi u Health Techu i njihov uticaj na društvo

Pozivamo vas na radionicu Najnoviji trendovi u Health Techu i njihov uticaj na društvo koju organizuje Laboratorija za digitalno društvo u petak 17. juna 2022. u 12:00 onlajn putem Zoom platforme. Molimo vas da popunite formular ispod i tako rezervišete svoje mesto.

Laboratorija zdravstvenih tehnologija je jedinstvena laboratorija koja omogućava razvoj zdravstvenih tehnologija u zemljama u razvoju kao što je Srbija. Ona okuplja sve karike zdravstveno-tehnološkog ekosistema kako bi obezbedila stabilno okruženje za stvaranje, razvoj i dugoročan rast inovativnih, zdravstvenih tehnologija u Srbiji. Ovaj model proglašen je najboljom praksom ekosistema za 2020. godinu od strane Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) – specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija za sva pitanja vezana za informacione i komunikacione tehnologije. Nagrađeni model premošćuje jaz u zdravstvenim inovacijama između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju.

Tokom naše radionice otkrićemo šta je inovacija, sa posebnim akcentom na inovacije u zdravstvu i kako do njih doći. Da li su izumi/noviteti kao takvi dovoljni i kako ih doneti od naših laboratorija što pre do onih kojima su one najpotrebnije – do pacijenata?

Gosti će vam predstaviti svoja iskustva i upoznati vas sa ovom zanimljivim svetom kroz brojne primere.

PREDAVAČI

Damjan Damjanović

Moderator

Damjan Damnjanović rođen je 1977. godine u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti na odseku za filmsku i TV produkciju. Magistrirao Cum laude na multidisciplinarnim master studijama na Ekonomskom fakultetu Univerziteta „La Sapienza” „Upravljanje državom i humanitarna pitanja” kao stipendista Vlade Italije i Evropskog parlamenta. Dinin otac, producent, magistar direktnog marketinga, digitalni nomad, borac za prava pacijenata, osnivač Plavog kruga – najvećeg evropskog udruženja pacijenata sa dijabetesom, bivši predsednik i počasni član udruženja pacijenata Srbije, suosnivač Laboratorije zdravstvenih tehnologija i čovek koji pokušava da digitalizuje dijabetes.

Ivana Kostić

Dr Ivana Кostić je doktorirala bioinženjersk sisteme na programu MIT Portugal. Zajednički napori bili su usmereni na razvoj efikasnih i minimalno invazivnih terapija za organe u hipoksiji. Njano početno interesovanje za ovu oblast pokrenuto je tokom studija fiziologije na Univerzitetu u Beogradu i dodatna, bogata praktična znanja stečena kroz IAESTE – Međunarodnu asocijaciju studenata za praktična iskustva, tokom prakse u Brazilu tokom 2008. godine. , kao i tokom prve BSRT letnje škole u Berlinu 2009. Ova iskustva su doprinela njenom znanju u oblasti transfera tehnologija, preduzetništva i inovacija u medicini i farmaciji. U 2019. godini proglašena je nacionalnim ženskim uzorom za 2019. godinu, prema Central European Startup Awards.

Nataša Golić

Dr Nataša Golić je doktor bioloških nauka, naučni savetnik Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Univerziteta u Beogradu. Rukovodilac je Grupe za interakcije probiotika i mikrobiote sa domaćinom u okviru Laboratorije za molekularnu mikrobiologiju. Glavni istraživački interes je izučavanje povezanosti crevne mikrobiote sa različitim autoimunskim bolestima, kao i molekularnih mehanizama u osnovi probiotičke aktivnosti bakterija i njihove moguće primene u prevenciji i terapiji različitih bolesti (dijabetes tipa 1 i 2, multipla skleroza, autizam, inflamatorni bol). Mentor je većeg broja magistarskih i doktorskih teza i autor 67 naučnih radova objavljenih u recenziranim međunarodnim časopisima. Autor je jednog nacionalnog i međunarodnog patenta (PCT).

Pored istraživanja i inovacija, aktivna je u transferu tehnologije kao Rukovodilac Sektora za transfer tehnologija u IMGGI od 2016. godine. Mentor je i motivacioni trener kako bi podstakla istraživače da svoja znanja i inovacije komercijalizuju i pokrenu sopstveni biznis.

Izvršni je direktor i suosnivač startap kompanije Invetlab, osnovane sa ciljem razvoja i komercijalizacije inovacija u biotehnologiji. Jedan je od inovatora probiotika za prevenciju i lečenje crevnih infekcija kod životinja, koji se uspešno koristi kao alternativa antibioticima. Inovacija je nagrađena od strane Privredne komore Beograda 2015. godine i Grada Beograda 2019. godine. Inovativni probiotik Hiravet je dostupan na srpskom tržištu od marta 2018. godine.

Takođe, suosnivač je startap kompanije DIASOLUTION, spin-out Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, osnovane sa ciljem komercijalizacije inovativnog probiotika za prevenciju i tretman dijabetesa.

Forum DigiLab-a “Razgovori o digitalnom društvu” okuplja digitalne preduzetnike, predstavnike civilnog društva, naučnike, državne činovnike i poslovne lidere sa ciljem da se kroz konstruktivan razgovor predstave različita viđenja uticaja tehnologija na društvo i globalne budućnosti. Krajni ishod razgovora jeste dolaženje do predloga i rešenja za ekonomske, društvene i političke izazove.

Laboratorija za digitalno društvo (DigiLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju istražuje uticaj novih tehnologija na društvo, kroz velike podatke, kao i iz perspektiva političkih nauka, filozofije, umetnosti i meltidisciplinarnih istraživanja. DigiLab je jedinstveno mesto okupljanja IT zajednice sa istraživačima iz društvenih, humanističkih i tehničkih nauka kao i donosiocima odluka iz korporativnog i javnog života u Jugoistočnoj Evropi.

Petak, 17. jun u 12:00,
onlajn putem Zoom platforme. Rezervišite svoje mesto: