Marija Mitrović Dankulov: Socio-fizika ili kako fizičari proučavaju kolektivne fenomene u socijalnim sistemima

Pozivamo vas na predavanje Marije Mitrović Dankulov “Socio-fizika: kako fizičari proučavaju kolektivne fenomene u socijalnim sistemima” koje organizuje Laboratorija za digitalnu sociometriju i ADA Konzorcijum u sredu 9. novembar. 2020. u 12:00 na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju (Kraljice Natalije 45, IV sprat). Molimo vas da popunite formular ispod i tako rezervišete svoje mesto.

Statistička fizika se pokazala uspešnom u izučavanju kolektivne dinamike kompleksnih sistema. Ovo za posledicu ima nastanak novih grana fizike. Jedna od njih je sociofizika. Njen zadatak je kvantitativno proučavanje i predvidjanje socijalnih fenomena. Nedostatak emprijskih podataka, učinio je da sociofizika započne svoj razvojni put kao čisto teorijska nauka, kroz razvoj jednostavnih teorijskih modela kolektivnih socijalnih fenomena. Iako idealizovani i jednostavni, ovi modeli privukli veliku pažnju. Brzi razvoj informaciono komunikacionih tehnologija, koji se dogodio u poslednje dve decenije, omogućio je kvantitativno proučavanje socijalnih sistema. World Wide Web u današnje vreme predstavlja nezamenjljivi medijum socijalnih interakcija, kao i repositoriji digitialnih tragova. U ovom predavanju ćemo predstaviti najznačajnije rezulatate sociofizike koji se tiču nekih važnih socijalnih fenomena. Predstavićemo neke od osnovnih modela, inspirisanih statističkom fizikom. Pokazaćemo kako primenom metoda statističke fizike na podatke možemo kvanitativno opisati ponašanje kolektivno ponašanje ljudi u realnom i virtuelnom svetu.

PREDAVAČ

Marija Mitrović Dankulov

Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

Marija Mitrović Dankulov viši naučni saradnik u Laboratoriji za primenu računara u nauci i rukovodilac Inovacionog centra Instituta za fiziku u Beogradu. Doktorske studije je završila na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Tokom doktorskih studija radila je na Odseku za teorijsku fiziku, Instituta Jožef Štefan u Ljubljani, Slovenija i bila je angažovana na FP7 projektu Cyberemotions – collective emotions in cyberspace. Po okončanju doktorskih studija, nastavila je stručno usavršavanje na Odseku za biomedicinski inžinjering i računarske nauke, Škola za nauku, Alto Univerziteta u Espou, Finska. Poseduje bogato znanje i iskustvo u oblasti teorijske i računarske fizike. Njeno glavno interesovanje je statistička fizika socio-ekonomskih sistema i teorija kompleksnih mreža. Autor je 23 rada u vodećim međunarodnim časopisima, uključujući i Nature i Nature Communications, 5 poglavlja u knjigama i više od 35 predvanja, uključujući i predavanja po pozivu, na internacionalnim konferencijama.

Ciklus predavanja DigiLab-a i ADA konzorcijuma “Multidisciplinarni pogledi na društvo u eri digitalnih tehnologija” odgovara na pitanje na kojim tačkama se spajaju tehničke i humanističke nauke. Ispitaćemo multidisciplinarnost kao neophodni postulat istraživanja društva u eri digitalnih tehnologija. Kako nam mogu pomoći znanja iz neuronauka kojima se bavi medicinska struka, šta je to socio-fizika i iz koje perspektive inženjeri posmatraju pravičnost u veštačkoj inteligenciji? Zašto nam je multidisciplinarnost potrebna u društvenim naukama? Predstavićemo vam polazišne tačke DigiLaba koji okuplja istraživače iz različitih struka, kako bi se došlo do inovatihnih rešenja i značajnih pomaka u društvenoj nauci.
Preuzmite buklet DigiLab događaja za jesenji semestar 2020. godine >

Erazmus+ projekat Napredna analitika podataka u biznisu (ADA/ADA Konzorcijum) realizuje se zahvaljući podršci Evropske komisije, u okviru Erazmus+ programa.

Laboratorija za digitalnu sociometriju (DigiLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju istražuje društvo kroz velike podatke.

PONEDELJAK, 9. NOVEMBAR U 12:00

IFDT, KRALJICE NATALIJE 45 (4. sprat)

ULAZ JE SLOBODAN.

REZERVIŠITE SVOJE MESTO: