Digital Society Talks 2020

Formular za prijavu

Sva predavanja će otpočeti u 12:00 na IFDT, Kraljice Natalije 45 (4. sprat) putem Zoom platforme (link)

PREDAVAČI

Jelisaveta Petrović

Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Jelisaveta Petrović je docent na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Jedno od polja njenog interesovanja predstavljaju digitalna sociologija i kritičke studije podataka. Saznaj više >

Marija Mitrovic Dankulov

Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu

Marija Mitrović Dankulov je viši naučni saradnik u Laboratoriji za primenu računara u nauci i rukovodilac Inovacionog centra Instituta za fiziku u Beogradu. Saznaj više >

Tahir Hasanović

poslovni lider, bivši direktor srpskog ogranka Trilateralne komisije

Čovek koji pravi mostove tamo gde drugi žele da ih ruše. Tako je moguće opisati Tahira Hasanovića, koji je imao zapažene uloge u političkom životu SFRJ, a zatim i opozicija Miloševiću u DOS-u, gde je bio na poziciji predsednika kadrovske komisije. Saznaj više >

Ciklus predavanja DigiLab-a i ADA konzorcijuma “Multidisciplinarni pogledi na društvo u eri digitalnih tehnologija” odgovara na pitanje na kojim tačkama se spajaju tehničke i humanističke nauke. Ispitaćemo multidisciplinarnost kao neophodni postulat istraživanja društva u eri digitalnih tehnologija. Kako nam mogu pomoći znanja iz neuronauka kojima se bavi medicinska struka, šta je to socio-fizika i iz koje perspektive inženjeri posmatraju pravičnost u veštačkoj inteligenciji? Zašto nam je multidisciplinarnost potrebna u društvenim naukama? Predstavićemo vam polazišne tačke DigiLaba koji okuplja istraživače iz različitih struka, kako bi se došlo do inovatihnih rešenja i značajnih pomaka u društvenoj nauci.

Forum DigiLab-a “Razgovori o digitalnom društvu” okuplja digitalne preduzetnike, predstavnike civilnog društva, naučnike, državne činovnike i poslovne lidere sa ciljem da se kroz konstruktivan razgovor predstave različita viđenja uticaja tehnologija na društvo i globalne budućnosti. Krajni ishod razgovora jeste dolaženje do predloga i rešenja za ekonomske, društvene i političke izazove.

Preuzmite buklet DigiLab događaja za jesenji semestar 2020. godine >

Erazmus+ projekat Napredna analitika podataka u biznisu (ADA/ADA Konzorcijum) realizuje se zahvaljući podršci Evropske komisije, u okviru Erazmus+ programa.

Laboratorija za digitalnu sociometriju (DigiLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju istražuje društvo kroz velike podatke.

<Naslovna strana